Podaci o preduzeću

"AR  GRADNJA" d.o.o.
Adresa:  VODOVODSKA  162a, 11147  BEOGRAD - ŽARKOVO

TEL/FAX:  (+381 11) 2399 363, 2399 364, 2399 359, 2399 360

MATIČNI BROJ:  07736380
PIB: 101020436
BR. REGISTARSKOG ULOŠKA:   1-15315-00 od 11.01.1991. godine  -  Trgovinski Sud u Beogradu
BR. REŠENJA O PREREGISTRACIJI:  BD. 197008 od 28.11.2006. godine  -  Agencija za privredne registre
REGISTARSKI BROJ:  6015650989
TEKUĆI RAČUN :  205-20179-79  Komercijalna banka
ŠIFRA DELATNOSTI:  45210