Grejder

 

VOZILO GREJDER
MARKA HBM NOBAS BG 110 TA
GODIŠTE 2006
OPIS 12 t, nož – 3 m
KOMADA 1
GREJDER-HBM-NOBAS