Trgovina

PRODAJA  BETONSKIH ELEMENATA:

 • betonski ivičnjaci - beli
 • betonski ivičnjaci - sivi
 • betonska rigola - bela
 • betonska rigola - siva
 • betonske raster - ploče
 • betonski blokovi
 • betonske ploče
 • betonske kanalete
 • betonske šahte - nearmirane
 • betonske šahte - armirane
 • betonski slivnici
 • behaton - sivi
 • behaton - u boji


PRODAJA I UGRADNJA GOTOVOG BETONA:

Sve marke betona , sitnozrni i pumpani, sa dodatkom potrebnih aditiva, sa prevozom automiksera na željenu destinaciju.

PRODAJA ŠLJUNKA , PESKA, SEPARACIJE I KAMENOG AGREGATA
Sa prevozom na željenu destinaciju.

PRODAJA ARMATURE 

PRODAJA ARMATURE  IZRAĐENE PO SPECIFIKACIJI