Proizvodnja

  • Proizvodnja betona
  • Proizvodnja betonskih elemenata za niskogradnju i hidrogradnju
  • Ispravljanje i izrada armature po specifikaciji

 

Betonska Baza

betonska baza

Separacija šljunka Betonska Baza Asfaltna baza Marini