Građevinski radovi

 • Rušenje objekata
 • Zemljani radovi
 • Uređenje i nivelacija terena
 • Izgradnja saobraćajnica
 • Izgradnja parkinga i zelenih površina
 • Izgradnja  betonskih mostova
 • Izgradnja hidrotehničkih objekata
 • Izgradnja spoljnog  vodovoda  i kanalizacije
 • Regulacija rečnih korita
 • Izgradnja gradskih grobalja
 • Izgradnja stambenih objekata
 • Izgradnja  industrijskih objekata

 

Rusenje objekata Zemljani radovi Zemljani radovi
Asfaltiranje Izgradnja parkinga i zelenih povrsina Izgradnja betonskih mostova
Izgradnja Izgradnja spoljnog vodovoda i kanalizacije Regulacija
Gradska groblja Izgradnja industrijskih objekata Izgradnja industrijskih objekata