Kamenolom Kosjerić

Nivelacija kompleksa Dedinje

OBJEKAT KAMENOLOM KOSJERIĆ
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “CEMENTARA TITAN” KOSJERIĆ
GODINA REALIZACIJE 2005
KRATAK OPIS RADOVA

Razbijanje vangabaritnog kamena