NIGHT OF THE JUMPS 2008

Manifestacija - Svetsko prvenstvo ekstremnih skokova na motociklu, Beogradska arena

OBJEKAT POLIGON U BEOGRADSKOJ ARENI
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA BEOGRADSKA ARENA
GODINA REALIZACIJE 2008
KRATAK OPIS RADOVA Izgradnja poligona za Svetsko prvenstvo u ekstremnim skokovima na motociklu