Groblje  "ORLOVAČA"

Groblje  "ORLOVAČA" (izgradnja groblja sa infrastrukturom - III etapa radova)

OBJEKAT GROBLJE  ORLOVAČA
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA;
"KOLUBARA INVEST GRADNJA"d.o.o. – Beograd;
GODINA REALIZACIJE 2009
KRATAK OPIS RADOVA

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji parcela i saobraćajnica sa kompletnom infrastrukturom