SQUADRA d.o.o, Beograd

Izgradnja Proizvodne hale, magacina i upravne zgrade pogona za preradu ribe -   "SQUADRA" d.o.o. – Beograd

OBJEKAT PROIZVODNA HALA ZA PRERADU RIBE “SQUADRA”
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “SQUADRA” d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2008 - 2009
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje građevinskih radova na izgradnji hale, magacina i upravne zgrade sa pratećom infrastrukturom, saobraćajnih površina i parkingom.