KONKAV KONVEX d.o.o, Dobanovci

Izgradnja Proizvodne hale i upravne zgrade fabrike stakla u Dobanovcima – “KONKAV KONVEX“ d.o.o. - Beograd

OBJEKAT PROIZVODNA HALA FABRIKE STAKLA U DOBANOVCIMA “KONKAV KONVEX”
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “KONKAV KONVEX” d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2008
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje građevinskih radova na izgradnji hale, upravne zgrade sa pratećom infrastrukturom, saobraćajnih površina i parkingom.