Direktna trgovina, Beograd

Radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice S1 u okviru objekta Distributivni centar - Direktna trgovina - Beograd

OBJEKAT IZGRADNJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE S1 – DIREKTNA TRGOVINA
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "DIRECT TREASURY" d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2008
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji kolovozne konstrukcije pristupne saobraćajnice (deonica postojeće saobraćajnice do ulaza u objekat)

 

Objekat Distributivni centar -  Direktna trgovina

OBJEKAT DISTRIBUTIVNI CENTAR – DIREKTNA TRGOVINA
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "BETA INŽENJERING" d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2008
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje zemljanih radova, radova na izradi saobraćajnica i parkinga i radova na izradi spoljašnjeg uređenja terena za objekat Distributivni magacin Direktna trgovina