Izgradnja kanalizacije G.Vučića, Ustaničke i G.Milenka

Izgradnja kanalizacije po opštem sistemu u bloku između ulica G.Vučića, Ustaničke i G.Milenka

OBJEKAT BLOK IZMEĐU ULICA GOSPODARA VUČIĆA, USTANIČKE I GRČIĆA MILENKA
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "KOLUBARA INVEST GRADNJA"d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2008
KRATAK OPIS RADOVA Izgradnja kanalizacione mreže po opštem sistemu, izrada saobraćajnica