Univerzitetsko naselje

Univerzitetsko naselje – Novi Beograd blok 67 (radovi niskogradnje)

OBJEKAT Univerzitetsko naselje – Novi Beograd blok 67 (radovi niskogradnje)
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "BLOK 67 ASSOCIATES"d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2007
KRATAK OPIS RADOVA

Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica i parkinga sa infrastrukturom