"Delta City"

Multifunkcionalni tržni centar „DELTA CITY“ -  saobraćajne površine

OBJEKAT Saobraćajne površine uz multifunkcionalni tržni centar “DELTA CITY”Beograd
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "DELTA CITY 67"d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2007
KRATAK OPIS RADOVA

Izvođenje radova na izgradnji internih saobraćajnica sa  pratećom infrastrukturom