Groblje "LEŠĆE"

Izgradnja saobraćajnice i parkinga, sa uređenjem, ozelenjavanjem i pratećom infrastrukturom, van ograde Groblja "LEŠĆE" u Beogradu

OBJEKAT GROBLJE  LEŠĆE
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "KOLUBARA INVEST GRADNJA"d.o.o. - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2006
KRATAK OPIS RADOVA Izgradnja saobraćajnice i parkinga, sa uređenjem, ozelenjavanjem i pratećom infrastrukturom, van ograde Groblja "LEŠĆE" u Beogradu