Parking objekta "TEMPO"

Parking objekta "TEMPO" u  Novom Beogradu  (izgradnja)

OBJEKAT “TEMPO” – Novi Beograd
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "DELTA  MAXI" d.o.o.  Beograd
GODINA REALIZACIJE 2006
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje radova na izgradnji saobraćajnica i parkinga sa infrastrukturom.