Stambeni objekat u ul. Subotička

Stambeni objekat u ul. Subotička br. 23 , Beograd (rušenje)

OBJEKAT STAMBENI OBJEKAT ul. Subotička br. 23 Beograd
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "GRADINA" d.o.o.  Beograd
GODINA REALIZACIJE 2006
KRATAK OPIS RADOVA

Rušenje objekta