"BAREL  PETROL"

Benzinska i gasna  stanica  "BAREL  PETROL" u  Vraniću  (izgradnja)

OBJEKAT "BAREL PETROL” benzijska i gasna pumpa, Vranić
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “DEMEKS” d.o.o - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2005
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje zemljanih, arhitektonsko-građevinskih, zanatskih radova na izgradnji benzijske i gasne pumpe