“PREMIJER”

Centralno skladište kompleksa “PREMIJER” , Nova Pazova

OBJEKAT CENTRALNO SKLADIŠTE KOMPLEKSA “PREMIJER” , Stara Pazova
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “VRAČAR” d.o.o - Beograd
GODINA REALIZACIJE 2005
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje zemljanih, arhitektonsko-građevinskih, zanatskih radova na izgradnji centralnog skladišta distributivnog centra, upravne zgrade, parking prostora sa pratećom infrastrukturom.