Podzemna garaža PONIRSKI PARK , Beograd

Podzemna garaža PONIRSKI PARK , Beograd

OBJEKAT Podzemna garaža PONIRSKI PARK , Beograd
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA “ENERGOPROJEKT - NISKOGRADNJA”  - Beograd; Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
GODINA REALIZACIJE 2004
KRATAK OPIS RADOVA

Izvođenje zemljanih radova na izgradnji objekta