"TRUDBENIK" Ub

Izvođenje radova za ciglanu "TRUDBENIK" na Ubu)

OBJEKAT CIGLANA “TRUDBENIK”, UB
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA CIGLANA “TRUDBENIK” - UB
GODINA REALIZACIJE 2003 - 2004
KRATAK OPIS RADOVA

IZVOĐENJE  ZEMLJANIH RADOVA: iskop, prevoz i izrada deponije