Mokroluški kolektor

Mokroluški kolektor (izvođenje radova u dužini od 3600m)

OBJEKAT MOKROLUŠKI KOLEKTOR
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA "ENERGOPROJEKT – NISKOGRADNJA”– Beograd; Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda
GODINA REALIZACIJE 2002-2004
KRATAK OPIS RADOVA Izvođenje građevinskih radova u dužini od 3600m'.