Toplana  fabrike boja "DUGA"

Toplana  fabrike boja "DUGA"  (rušenje)

OBJEKAT TOPLANA FABRIKE BOJA “DUGA” -  Beograd
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA FABRIKA BOJE “DUGA” , Beograd
GODINA REALIZACIJE 2002.
KRATAK OPIS RADOVA Rušenje toplane, raščišćavanje terena.