Stari  pogon pekare u Sarajevskoj

Stari  pogon pekare u Sarajevskoj (rušenje)

OBJEKAT STARI POGON PEKARE U UL. SARAJEVSKA, BEOGRAD
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA BEOGRADSKA PEKARSKA INDUSTRIJA
GODINA REALIZACIJE 2001.
KRATAK OPIS RADOVA Rušenje objekta, raščišćavanje terena.