Kamenolom  Kijevo

Kamenolom  Kijevo (razbijanje vangabarita)

OBJEKAT KAMENOLOM KIJEVO, BEOGRAD
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA KAMENOLOM KIJEVO, BEOGRAD
GODINA REALIZACIJE 2000.
KRATAK OPIS RADOVA Razbijanje kamenih vangabarita u kamenolomu.