Zgrada  MUP-a

Zgrada  MUP-a u ulici Kneza Miloša  (rušenje zgrade)

OBJEKAT ZGRADA MUP-a u ul. Kneza Miloša, BEOGRAD
INVESTITOR – NARUČILAC POSLA MUP REPUBLIKE SRBIJE , Beograd
GODINA REALIZACIJE 2000.
KRATAK OPIS RADOVA Rušenje objekta oštećenog u NATO bombardovanju i raščišćavanje terena.